Den andres sannhet

bookmark

STLs Gjestebud

onsdag 25. september 2013, kl. 09:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Inngang: Gratis

25. september inntar STL Litteraturhuset for Gjestebud 2013, og har fylt salen med samarbeidspartnere, kolleger fra feltet og representanter fra medlemssamfunnene.

Publikasjonen Dialog er svaret på alt lanseres samme dag, en debattbok utarbeidet i samarbeid med Frekk forlag, som er tilgjengelige gjennom forlaget, STL eller gjennom utvalgte bokhandlere.

Salen er nå fullbooket, og STL ser frem til dagskonferansen "Den andres sannhet".

Program:
09.00 – 09.15: Åpning av dagen ved Vigdis Garbarek og Sumeet Singh (STL)

09.15 – 10.00: Dialog for åpen scene med representanter fra STLs lederforum. Biskopene Helga Byfuglien og Bernt Eidsvig deltar sammen med rabbiner Joav Melchior, imam Senaid Kobilicia, stavspresident Tom-Atle Herland, synodeformann Arnfinn Løyning og medlem i Nasjonalt Åndelig Råd Arne Kittang. Dialogen ledes av filosof Helge Svare.

10.00 – 10.15: Dialog er svaret på alt –  boklansering ved Frekk forlag og STL

10.15 – 11.00: En fredsoppskrift? STLs Oscar Jenssen og Anne Sender utleder ni kjennetegn ved den norske modellen for tros- og livssynsdialog som må ivaretas for å forebygge religiøs ekstremisme. Anne Sender er mottager av årets Brobygger-pris, og bidrar i STL-boken Dialog er svaret på alt.

11.00 – 11.15: Pause (kaffe og snacks)

11.15 – 12.00: Tros- og livssynsdialog på grasrotnivå. Sogneprest Ivar Flaten fra Drammen og Suleman Nagdi fra Leicester forteller om sitt samarbeid. Leicester er byen med høyest etnisk mangfold i Storbritannia.

12.00 – 12.45: Erlend Sæverud presenterer fotografier, fulgt av lunsj

12.45 – 13.30: Samtaler som forandrer – erfaringer fra Østen. Seniorprofessor i teologi Notto Thelle ser på tros- og livssynsdialogen fra et eksistensielt perspektiv. Han problematiserer kulturell og religiøs identitet gjennom sine mangeårige erfaringer med tros- og livssynsdialog i Østen.

13.30 – 13.45: Utdeling av STLs Dialogpris 2013 v/ STL-leder Espen Lynne Amundsen

13.45 – 14.30: Oppdagelsen av verdens verdier. Dr. Michael N. Weiss fra Globaletikk-initiativet Østerrike om tros– og livssynsdialog i globalt perspektiv. Weiss gir en historisk fremstilling ispedd teoretiske perspektiver på interkulturell dialog

14.30-14.45: Avslutning av dagen: Multikulturell danseforestilling av X-rays juniorlag.