Den bipolare veien til balanse

bookmark

av Inger Emilie Nitter

onsdag 12. desember 2012, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Gjølstad Forlag

Inngang: Billett

Lansering av boka og Helt Vilt – performance.
 
Boken åpner for radikal nytenkning om sinnslidelse, psykiatri og ikke minst samfunnets verdigrunnlag.   Thomas Hylland Eriksen (fra bokas bakside)
 
Psykiatrien som profesjon er bygd på svindel. Den forfalsker menneskets indre regulator og varslingssystem, løgndetektor og biologiske klokke. Slik ble motstanden under markedskreftenes trykk lammet og stengt inne. Og kapitalkreftene kunne fortsette å øke trykket på menneskeflokk og natur. 
 
En kvinne gjennomlever bipolar lidelse. Det grundige autoritetsoppgjøret fører til opplysning. Hun oppdager psykosens presise bildespråk og resonnerer:
”Under eierskapskulturen har det ikke vært lov å tenke og å snakke fritt. Slike som meg har blitt lukt ut lenge.” 
 
Det er revolusjonerende tanker kvinnen formidler. Hun sier at psykiatrien har lurt en hel verden trill rundt med grunnordet ”mental disorder”. Slik kunne markedskreftene vokse. Motstanden ble lammet med kjemikalier. Kort sagt: Psykiatrien har svindlet med menneskenes dypeste verdier og satt menneskeflokken i en livsfarlig situasjon. En gigantisk og verdensomspennende skandale har funnet sted.
  
Så skandaløst er det at vi setter opp latterdøra!