Den erotiske novellen som høyverdig skrivekunst

bookmark

onsdag 22. april 2009, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Hverdag AS

Inngang: Gratis

Cupido utgir en samling av sine beste erotiske noveller gjennom 25 år og vil sette fokus på utviklingen av den litterære kvaliteten i erotikken. Terje Gammelsrud, Cupidos redaktør og gründer, vil være i panelet sammen med forfattere, forlagsfolk og litteraturvitere. Det vil bli lest utdrag fra erotiske tekster.