Den globale klimahelsekrisen

Den globale klimahelsekrisen

bookmark

fredag 9. desember 2022, kl. 13:00 til kl. 14:15

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Røde kors

Inngang: Gratis - Påmelding nødvendig

Klima-, natur- og miljøendringene verden nå står midt oppi, utgjør en trussel mot folkehelsen. Arter og natur forsvinner og global oppvarming gir klimaendringer med store og uforutsigbare konsekvenser for liv og helse. Menneskers helse rammes både direkte og indirekte, fysisk og psykisk. Krisen rammer hardest de som allerede er mest sårbare, og den kommer gjerne i tillegg til andre kriser, som krig og konflikt, sult og fattigdom. Verdens helseutfordringer øker, og langsiktige bistandsmål står i fare.

Hvilke virkemidler har vi i møte med denne globale klimahelsekrisen?

Utenriksdepartementet og Røde Kors inviterer til seminar om helseutfordringene som følger av klima- og naturkrisen, og hvilke konkrete løsninger som må til for å sikre liv og helse i den nye virkeligheten.

Program:
12.45 – 13.00: Enkel servering
13.00 – 13.05: Velkommen, Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors
13.05 – 13.12: Klimakrisen: Hvilke fremtids-scenarier kan vi se for oss? Kristin Halvorsen, direktør CICERO
13.12 – 13.20: Klimahelserisiko og utviklingsperspektiv, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
13.20 – 13.55: Panelsamtale: Hvordan kan vi redusere negative helseeffekter av klima- og naturendringer?

📍 Karoline Andaur, generalsekretær WWF
📍 Ågot Aakra, områdedirektør for klima og miljø, FHI
📍 Anne Beathe Tvinnereim, utviklingsminister
📍 Kristin Halvorsen, direktør CICERO
📍 Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors

Ordstyrer er Geir Ramnefjell, politisk redaktør, Dagbladet

 

Arrangementet skal også streames direkte på YouTube