Den internasjonale barnekreftdagenFoto: André Clemetsen

Den internasjonale barnekreftdagen

bookmark

17 millioner til forskning på barnekreft

fredag 15. februar 2019, kl. 12:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Barnekreftforeningen

Inngang: Gratis med påmelding

Barnekreftforeningen deler ut 25 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter innen barnekreft. Tildelingen av forskningsmidler vil skje som en del av markeringen av Den internasjonale barnekreftdagen. Prosjektene som får midler vil gi ny viten om bedre behandlingsmetoder som er tilpasset behovene til hvert enkelt barn. På programmet er blant annet forskningsminister Iselin Nybø.

Forskere og samarbeidspartnere fra hele landet er invitert til å være med på markeringen. Alle prosjektene som får støtte blir presentert og Barnekreftforeningen forteller om sin satsning og strategi for forskning på barnekreft.

Musikk ved Maria Haukaas Mittet.