Den levende kroppen

bookmark

Paneldiskusjon

torsdag 5. desember 2013, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Boken Den levende kroppen. Et samarbeid mellom estetiske fag, biologi og teologi er skrevet ut fra den tanke at ingen disiplin alene har den kunnskapen som skal til for å uttrykke en holistisk forståelse av kroppen. Drude von der Fehr leder en paneldiskusjon der denne tanken undersøkes nærmere.