Den nye bio-økonomien

bookmark

-fra grunnforskning til industriell næring

torsdag 21. november 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Tekna Biotek

Inngang: Gratis

Verden trenger bedre og smartere produkter som samtidig gir mindre avfall og forurensning. Her gir bioteknologien oss store muligheter. Biprodukter fra akvakultur, skogdrift og andre næringer kan bli til mat, fôr, biodrivstoff, biogass, plast, medisiner, kjemikaler og en rekke andre produkter med høy nytteverdi. Norge har et aktivt miljø innen bioraffinering, både i akademia og næring. Vi har invitert representanter fra noen av de viktigste miljøene; UMB og Borregaard. Begge aktørene inngår i NorZymeD, som er ett av fem prosjekter som ble tildelt midler fra Norges Forskningsråd gjennom BIOTEK2021-programmet i fjor.

Møtet er et samarbeid med Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi.

Se her for program og påmelding