Den nye populismenIll.: Tidsskriftet Agora

Den nye populismen

bookmark

Lansering av nytt Agora

tirsdag 1. september 2020, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram

Arrangør: Agora - Journal For Metafysisk Spekulasjon

Inngang: Gratis

Det mest slående trekket ved europeisk politikk det siste tiåret har vært framveksten av populistiske bevegelser og partier. Det nye temanummeret av Agora tar opp fenomenet i full bredde. På møtet presenteres nummeret, og det blir en diskusjon av ulike perspektiver på populisme, med redaktørene Stein S. Eriksen og Oscar Dybedahl, og førsteamanuensis ved UiO, Elisabetta Cassina Wolff.