Den nye ytringsfriheten

bookmark

Morgenbladet-salong om boken "Etter Charlie Hebdo".

torsdag 10. november 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Morgenbladet

Inngang: Gratis

Globaliseringen og digitaliseringen har skapt en ny ytringsfrihetskrise. Gamle sannheter er ikke gyldige lenger, men vi vet ikke helt hva de nye er. Idéhistoriker Kjetil A. Jakobsen forsøker forstå hvordan ytringsfriheten kan komme til endre seg ved å studere begrepets historiske fremvekst. Som han skriver i sin ferske bok Etter Charlie Hebdo: «Den nye verdensborgerlige ytringskulturen er noe vi bare aner konturene av, og vi har ingen garanti for at den faktisk vil bringe oss fram til et tydelig og universelt anerkjent normverk.» Så hvordan skal vil håndtere retten til å snakke fritt i en verden hvor ytringer i skandinaviske kunsthaller og gallerier neste dag kan være samtaleemne ved koranskolene i Pakistan? Samtales strømmes i Morgenbladets strømmeportal.

Forto: Siv Dolmen