Den offentlige sorgen etter 22. juli

bookmark

Forskere presenterer nye data om minnemarkeringene etter 22. juli

tirsdag 12. juni 2012, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning)

Inngang: Billett

Etter terrorhandlingene 22. juli 2011 skjedde det omfattende minnemarkeringer over hele landet. Disse minnemarkeringene blir beskrevet og drøftet på denne dagskonferansen. Hvem deltok i disse markeringene? Hvilke symboler og handlinger preget det som skjedde? Hvorfor ble Stortorget og Domkirken i Oslo et nasjonalt sørgested? Hvilken rolle hadde religion og religiøse institusjoner i minnehandlingene? Hva har minnehandlingene i Norge felles med minnehandlinger i andre land etter katastrofer og terroraksjoner? Hvilken betydning kan 22. juli få for samhold og mangfold i Norge? Hvordan bør 22.juli minnes gjennom minnesmerker og minnedager?
 
Bakgrunnen for denne konferansen er et samarbeid mellom forskere som har studert ulike sider ved den offentlige sorgen etter 22.juli. Resultatene fra denne forskningen presenteres som utgangspunkt for tolking og debatt i et bredt sammensatt panel med personer som på ulike måter har vært særlig involvert i minnemarkeringene. Konferansen er åpen for alle interesserte, men henvender seg særlig til forskere, studenter, representanter for tros- og livsynssamfunn og politiske partier, presse/media.
 
Konferanse- og panelleder: Andreas Hompland
I paneldebatten deltar bl.a. Anniken Huitfeldt
 
 
Servering av enkel lunsj.
 
 
Påmelding  (påmeldingsfrist: 1.juni 2012)

For spørsmål og mer informasjon, kontakt: kifo@kifo.no eller tlf. 23 33 47 20  

 

Konferansen har fått økonomisk støtte fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix