Den russiske staten og energiselskapeneFoto: Gazprom

Den russiske staten og energiselskapene

bookmark

Boklansering

onsdag 7. oktober 2020, kl. 09:00 til kl. 10:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for forsvarsstudier

Inngang: Fulltegnet, tilgjengelig digitalt.

Forfatter Ingerid M. Opdahl presenterer boken The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018, og seniorforsker Arild Moe (FNI) kommenterer.

I overkant av 20 prosent av den norske statens inntekter kommer fra petroleumssektoren. Til sammenligning står olje og gass for 40 prosent av den russiske statens inntekter og energi er særlig viktig for relasjonene til stater som tidligere var en del av Sovjetunionen.

Energiforbindelser og sikkerhetspolitikk er tett sammenvevd i Russlands utenrikspolitikk, spesielt overfor land som Hviterussland og Ukraina. Ringvirkningene sees også i forholdet til andre europeiske land og land som Tyrkia. Men de lange linjene i denne delen av utenrikspolitikken blir lett oversett.

I boken The Russian State and Russian Energy Companies, 1992–2018 belyser førsteamanuensis Ingerid Opdahl forholdet mellom russiske energiselskaper og russisk utenrikspolitikk i det tidligere Sovjetunionen.

Hvilke roller har energiselskaper tatt i utenrikspolitikken, og hva er forbindelsen til hjemlig politikk?

I boken analyserer Opdahl gassindustrien og selskapet Gazproms rolle på lik linje med selskap fra oljeindustrien, kjernekraft og elektrisitet.

Program:

VELKOMMEN, ved Katarzyna Zysk, professor og leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved IFS/FHS

INNLEDNING

·        Hvordan har Russlands hjemlige politiske økonomi påvirket forholdet til postsovjetiske land?

·        Hva er konsekvenser for Russlands internasjonale posisjon?

·        ved  Ingerid Opdahl , førsteamanuensis ved IFS/FHS

·        KOMMENTARER TIL BOKEN ved Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

 

Arrangementet er fulltegnet. Link til strømming øverst på siden.