Den siste sovjetstaten

bookmark

Lansering av Per Anders Todals ”Fanden på flat mark”

mandag 12. oktober 2009, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Det Norske Samlaget

Inngang: Gratis

Lansering av Per Anders Todals ”Fanden på flat mark. Historier frå Kviterussland

Ei reise til Kviterussland er ei tidsreise attende til Sovjetunionen. Her lever KGB i beste velgåande, og president Lukasjenko styrer landet med hard hand. Men under overflata veks eit anna samfunn fram. Paneldebatt med Per Anders Todal (forfattar og journalist i Dag og Tid), Berit Lindeman (Helsingforskomiteen), Jelena Doublinskaia og Ola Elvestuen (leiar for Oslo Venstre).