Den sosiale impuls i vår tid i lys av Johannesevangeliet

Den sosiale impuls i vår tid i lys av Johannesevangeliet

bookmark

Foredrag ved dr.philos. Hans Kolstad

torsdag 7. november 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Antroposofisk selskap og Forum Berle

Inngang: Billettsalg i døra (100,-)

Foredraget tar utgangspunkt i behovet for en ny verdiorientering av samfunnet. Det sosiale livet bygger ikke bare på tilfredsstillelsen av materielle krav, men også på dypere medmenneskelige relasjoner, som er kommet i bakgrunn i dagens samfunn. I foredraget belyses en åndelig kilde til disse verdiene. For å komme til klarhet over dette åndelige grunnlaget griper foredraget tilbake til den tysk teologen Emil Bocks (18951959) tolkning av Johannesevangeliet, der dette ses som et innvielsesskrift som beskriver menneskets vei opp til sann og full kommunion med det guddommelige. Foredraget redegjør for denne veien og den sosiale impulsen som ligger i denne, et element som har vært underkommunisert i tradisjonell kristen utlegning av Johannesevangeliet.

 

«En annen kristendom» Foredragsserie høsten 2019 på Litteraturhuset i Oslo:

Rudolf Steiner holdt et foredrag om «Verdenspinse – antroposofiens budskap» i Kristiania 17. mai 1923, samme dag som Antroposofisk selskap ble opprettet.  I dette foredraget uttalte han blant annet:

«Å forstå Golgata-mysteriet riktig, ut fra vår tid, er antroposofiens oppgave».

Steiners syn på kristendommen, hans kristologi, er derfor ett av de mest sentrale temaer i antroposofien. Han ville kort og godt legge forholdene til rette for en ny vei til Kristus – i tillegg til og som en utdypning av – evangelienes tekster. Gjennom en rekke foredrag og artikler, særlig i perioden 1906-1925, har Steiner gitt en rekke bidrag til en dypere forståelse av kristendommen, som er annerledes – og kontroversiell. I denne serien på tre foredrag gir foredrags-holderne en innføring i noen sentrale temaer. Deretter er det debatt og samtale.

Som innføring til foredragene anbefales boken «Åndserkjennelse og kultur-fornyelse, som inneholder åtte offentlige foredrag som ble holdt i Kristiania  i 1921 (Antropos forlag).