Den store forsoningen. Norsk historie 1905–1945

Den store forsoningen. Norsk historie 1905–1945

bookmark

Boklansering

mandag 3. juni 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Dreyers forlag

Inngang: Gratis

En ny norgeshistorie er en nasjonal begivenhet. Finn Olstad har nå skrevet en framstilling av norsk historie 1905–1945 – «Den store forsoningen». Sammen med den tidligere utgitte boka om norsk historie 1945–2015, «Den lange oppturen», danner den en sammenhengende norgeshistorie for tiden fra 1905. Den første boka er en poengtert og oppdatert fortelling om fire dramatiske og avgjørende tiår i Norges nyere historie. Den røde tråden er etableringen av den sosiale tilliten og det grunnleggende fellesskapet som har preget det norske samfunnet til våre dager. Olstad legger her stor vekt på arbeiderbevegelsens store betydning for samfunnsutviklingen i denne tiden. I det andre verket følger vi historien om etterkrigstiden nye velferdssamfunn, det store oppbruddet i 1970-årene, 1980- og 1990-årenes vending mot mer marked og til slutt de siste tiårene med «den globale utopi» som kjennetegn.

Verket lanseres 3. juni kl 18.00 i Litteraturhuset. Finn Olstad innleder, deretter kommentarer ved Mona Ringvej, Gudmund Hernes og Øystein Sørensen. Spørsmål vi tar opp er blant annet hva som skapte den norske tilliten som er et fundament for vår samfunnsform? Hvilken rolle spilte arbeiderbevegelsen? Hva menes med «den store forsoningen»? Hvilke utfordringer har Norge nå sammenholdt med tidligere faser i landets historie? Hvordan adskiller denne norgeshistorien seg fra tidligere verker? Hvorfor er det nødvendig at det skrives nye historieverker om denne tiden? Hvorfor er historieskriving om denne tiden viktig?