Den store lesedagen

bookmark

Global Action Week 2009 - "The Big Read"

torsdag 23. april 2009, kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Global Campaign for Education, Norge

Inngang: Billett

Over hele verden markerer GCE i uken 20. til 24. april 2009 at mye ennå er ugjort når det gjelder utdanning for voksne. Nesten 800 millioner voksne kan verken lese eller skrive.
Global Campaign for Education (GCE) følger utviklingen mot tusenårsmålet Education For All (Utdanning for alle) nøye. Opplæring av ungdom og voksne er også et av de seks EFA-målene som skal nås innen 2015. Lese- og skriveferdigheter blant voksne, og spesielt blant mødre, har stor betydning for hele familiens helse og utvikling – og for barns skolegang.

GCE definerer alfabetiseringsferdigheter slik: ”The acquisition and use of reading, writing and numeracy skills, and thereby the development of active citizenship, improved health and livelihoods, and gender equality”.

GCE Norge setter fokus på alfabetisering i et globalt og nasjonalt perspektiv.

Aksjonsdagen faller sammen med Verdens bokdag

Foreløpig program

11.00-11.10 Velkommen, kort introduksjon ved Vigdis Lian, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen

11.10-11.25 Utdanningens plass i en moderne og global virkelighet. Helga Hjetland, leder av Utdanningsforbundet og styremedlem i Global Campaign for Education

11.25-11.40 Lisbet Rugtvedt, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

11.40-12.10 "Måling av basisferdigheter i voksenbefolkingen – Et skråblikk på muligheter og begrensninger" ved Bengt Oscar Lagerstrøm, seniorrådgiver Statistisk Sentralbyrå SSB

12.10-12.40 PAUSE

12.40-13.00 Voksenopplæring i SOS-Barnebyer, ”Læring for livet” Ved Britt Schumann, programkoordinator

13.00-13.30 Presentasjon av et opplæringsprogram for foreldre i regi av Tøyen skole i Oslo ved Andleeb Butt, mor og tidligere deltaker, samt lærerne Ingvild Skurdal og Rukhsana Arshad.

13.40-13.55 En innvandrerhistorie: lærer Grace Ho og avdelingsleder Thorhild Løkkeberg Pedersen ved Oslo Voksenopplæring, Skullerud.

13.55-14.15 Om opplæring av språk- og kulturguider som skal være brobyggere i et program hvor målet er å forenkle og forbedre kommunikasjon, forståelse og læring i klasserommet, ved Irén Vetaas, AOF

14.15-14.35 Arbeid med basiskompetanse i arbeidslivet, lese- og skriveferdigheter, i et globalt perspektiv. Grunnleggende ferdigheter og EUs "One Step Up”- initiativ, ved Graciela Sbertoli, Vox

14.35-14.45 Avslutning ved Vigdis Lian, leder i Den norske UNESCO-kommisjonen