Departementene i London og Oslo 1940–1945

bookmark

tirsdag 10. juni 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord

Inngang: Gratis

Da konge og regjering etablerte seg i London sommeren 1940, kom de til å utgjøre den norske statens konstitusjonelle kontinuitet. Det regimet som samtidig oppsto i Oslo, overtok styringen av landet og utgjorde på sin side en administrativ fortsettelse, men innenfor de rammer som den tyske okkupasjonsmakten fastsatte. Ble okkupasjonstiden bare en parentes i norsk forvaltningsutvikling?
 

Ole Kolsrud, historiker og tidligere førstearkivar i Riksarkivet: Om en splintret stat under okkupasjonen 1940–1945
Kommentarer ved Øystein Sørensen, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Debattleder: Frode Jacobsen, assisterende kommunikasjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er det andre av tre foredrag i serien «Departementene 1814–2014 – debatt om forvaltningens utvikling». Det siste foredraget holdes 17. juni, kl. 18–19.30, også i Litteraturhuset. Fullt program finner du på www.fritt-ord.no.