Descartes vs. Hume

bookmark

Lørdagsforedrag ved Eyjólfur Kjalar Emilsson

lørdag 10. mars 2012, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

På 1600-tallet var det rasjonalistene som dominerte det filosofiske feltet. Descartes og hans meningsfeller Baruch de Spinoza og Gottfried Leibniz hevdet at sansene ikke gir etterrettelig informasjon om verden. Utover 1700-tallet fikk imidlertid empirister som David Hume, John Locke og George Berkeley stadig mer gjennomslag for sine tanker om at det er sansene og ikke fornuften som legger grunnlaget for den menneskelige bevisstheten. Er det fornuften eller sansene som kan gi oss den sikreste kunnskapen?

Filosofiprofessor Eyjólfur Kjalar Emilsson forteller oss mer om empiristenes og rasjonalistenes verdenssyn denne lørdagen. Han ser også nærmere på hvordan man skal forstå medfødte ideer, og hva som blir den riktige metoden å bruke i vitenskapen. 

Foredraget inngår i Litteraturhusets miniserie «Ex.phil. for voksne». Arr.: Litteraturhuset