«Det er i science fiction de store spørsmålene blir tatt opp»Foto: Line Fresti

bookmark

torsdag 24. februar 2022, kl. 20:00 til kl. 20:30

Sal: Digitalt

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis - digitalt

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 9. desember 2022 close