Det er slutt

bookmark

Sissel Gran om "historier fra utbrytere"

fredag 17. oktober 2014, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Psykologforening

Inngang: Gratis

Tilsynelatende «vanlige» ekteskap tar også slutt. Hva skjedde bak skapdørene? Denne kvelden er viet dem som velger å gå. Utbryteren får en stemme, og
Sissel Gran trykker på skilsmissens smerteknapper og drøfter de mange dilemmaer som oppstår.

Kontaktperson: ToveBeate@psykologforeningen.no