Det evige livet og dødsmysteriets løsning

bookmark

Lasse Östnäs om Martinus’ åndsvitenskap

lørdag 28. november 2015, kl. 11:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Billett

Den åndelige vitenskapen er en analyse av de evige lover som utgjør forutsetningen for en evig livsopplevelse. Her utgjør kontrasten ”døden” i løpet av en periode i spiralkretsløpets innviklingsfase i materien en nødvendig bestanddel. Vi tar opp Martinus’ syn på døden og de døde, eller fødsel nr 2 eller de B-fødte, og gjør koblinger til den forskningen om nær døden-opplevelser, dødsprosessen m.m. som har pågått i mer enn 40 år.