Det finnes ikke Jeg uten Deg

bookmark

Hva betyr spedbarnsforskning og speilnevroner for menneskesyn og terapi?

mandag 20. september 2010, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum for psykoanalytisk dialog

Inngang: Billett

FORUM FOR PSYKOANALYTISK DIALOG inviterer til nytt arrangement

Foredragsholder er Stein Bråten, professor emeritus i sosiologi ved Universitet i Oslo og tidligere gjesteprofessor i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han leder et nettverk av forskere som har vært toneangivende i de senere års revolusjon i forståelsen av spedbarnet og førverbal kommunikasjon og forståelse.

Bråten hevder at vi fra spedbarn av er altersentriske, det vil si evner å ta del i den andres bevegelser. Barnet Stein Bråten viser oss står i motsetning til Freud og Piagets syn som var at barnet i utgangspunktet var asosialt og egosentrisk. I foredraget vil Bråten presentere grunnbegreper og glimt fra egen forskning på spedbarn. Han vil også drøfte betydningen av oppdagelsen av speilnevroner som han tidlig forutså.

Dialogpartner er psykolog Per Stene som har sin utdannelse fra Institutt for Psykoterapi, Norsk Psykoanalytisk Institutt, Institutt for Gruppeanalyse og Forum for psykoanalytisk terapi med barn og ungdom. Stene vil løfte frem relevante begreper fra psykoanalytisk teori slik at vi sammen kan drøfte hvordan og hvorvidt Bråtens og andre spedbarnsforskeres funn og teorier er av interesse og kan utfordre en moderne psykoanalytisk forståelse av mennesket og terapi.

Møtet er åpent for alle interesserte,- Velkommen!

NB! For å få invitasjon til neste arrangement vennligst tegn deg på listen vår ved å sende en
e-post til psykoanalytiskdialog@gmail.com