Det fremtidige Arktis

bookmark

Ressurser, landskap og politikk

søndag 23. oktober 2016, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsprosjektet Future North v/ Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Inngang: Gratis

Land- og havområder, byer og tettsteder i Arktis er under stort press fra utviklingskrefter og politiske posisjonering. Hvilke krefter er i sving og hvordan fører de til forandringer for befolkningene og områdene i nord? Norske Arktis-forskere fra ulike fagfelt diskuterer hva som vil og kan skje i Det Nye Arktis.

Lett servering.

PROGRAM:

Ordstyrer: Erling Sandmo

Introduksjon v/ Janike Kampevold Larsen: Det Nye nord

Svein Harald Holmen, Vardø Restored: Det fremtidige Vardø
Peter Hemmersam, AHO : Bylandskap og bypolitikk på Kolahalvøyen
Gro Ween, Kulturhistorisk museum: Politiske landskap i Varanger
Kjerstin Uhre, AHO : Den nasjonal kartleggingen av nordlige landskap
Aileen A. Espiritu, Barentsinstituttet: Speculations on Svalbard
Johan Schimanski, ILOS, UiO: Arktisk science-fiction
Brigt Dale, Nordlandsforskning: Politiske strategier og ressursforvaltning i Arktis
Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt: Nærværspolitikk på Svalbard. Russisk nordområdepolitikk og Kola

Seminaret er støttet av Fritt Ord og Norges Forskningsråd.