Det Iranske valget

bookmark

Hvilken betydning har det?

torsdag 11. mai 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Secular Forum

Inngang: Gratis

Deter på nytt presidentvalg i Iran 19. mai, men vil det ha noen betydninghvem av de utvalgte kandidatene som blir president? Av 1600 påmeldtekandidatene, har kun seks menn blitt godkjent av Vokterråd.

Etter atomavtalen mellom Iran og USA har mange av sanksjonene mot Iran blitt fjernet, men med Trump som president har det blitt varslet en ny holdning til Iran. Hvilken betydning vil dette ha for hvem som blir ny president i Iran, og hvordan kan dette påvirke Irans forhold til verden og USA i særdeleshet?

Vi spør også; hvordan kan det iranske folk best gi uttrykk for sine politiske oppfatninger? Er det ved å stemme på en av de seks kandidatene, eller er det ved å boikotte valget?

Paneldeltagerne: 

Simin Sabri: Spesialist innen psykiatri og overlege bosatt i Norge. Simin er feminist og aktivist for menneskers rettigheter og er mot æresstraff og sosial kontroll. Hun engasjerer seg mot drapene som skjer i Iran og andre steder i Midtøsten.

Mahmood Amiry-Moghaddam: Aktiv menneskerettighetsforkjemper og samfunnsdebattant. For sitt engasjement mot menneskerettighetsbrudd i Iran har han blant annet fått Amnestyprisen for 2007. Til daglig jobber Mahmood som professor innen hjerneforskning ved Universitet i Oslo.

Kaveh Abdali: Utdannet fagmann veterinær og jobber som førsteinspektør i Mattilsynet. Han er norsk-iransk politisk aktivist og har hatt mange forskjellige politiske verv. Han sitter i Skedsmo kommunestyret siden 2015 og er styremedlem i kontrollutvalget.