Det kommunistiske partis manifest

bookmark

Om Karl Marx & Friedrich Engels

fredag 10. februar 2012, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sentralkomiteen

Inngang: Gratis

Sentralkomitéen vil i år utgi en nyoversettelse av Det kommunistiske partis manifest (1848). Med utgangspunkt i klassebegrepet innleder oversetteren Leif Høghaug til en samtale om Manifestet. Hva forstod Marx og Engels med begrepet klasse – og hva forstår vi med dette begrepet i dag?