Det norske demokratiet i dag – 200 år etter Eidsvollsverket

bookmark

Et vellykket eksperiment?

onsdag 24. september 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

En dansk og en svensk kjenner av norsk politikk og historie gir en statusvurdering etter hhv. 200/109 års norsk selvstendighet med utgangspunkt i boka «Det norske demokratiet i det 21. århundre» redigert av professorene Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (Fagbokforlaget 2014).

Innledere:
Professor Jørgen Elklit, Århus Universitet
Professor Bo Stråth, Helsingfors Universitet (tidl. Göteborgs Universitet og Europauniversitetet i Firenze).

Kommentarar ved forfatterne og redaktørene av boka.

I boka spørres det bl.a.

–         I forhold til land det er «naturlig å sammenligne med» – hvor demokratisk er Norge?
–         Er Norge egentlig mer selvstendig i dag enn i 1814?
–         Kan Norge føre en politikk uavhengig av EU og USA?
–         Er Grunnlovens alder betydelig overdrevet? Og dens betydning undervurdert?
–         Har de politiske partiene har tapt sin samfunnsmessige forankring og rolle som politiske verksteder? Hvor relevant er de tradisjonelle politiske skillelinjene for å forstå norsk politikk?
–         Har nedgangen i politisk tillit fortsatt gjennom det siste tiåret?
–         Hvem setter dagsorden i den nye medievirkeligheten?
–         Forventningseksplosjonen: Kan den håndteres uten mål- og resultatstyring?
–         Kommunalt selvstyre – en anakronisme i en moderne velferdsstat?

 Forskningsdagene markeres på Litteraturhuset
I løpet av 12 dager i slutten av september vil forskere fra hele Norge komme ut av kontorene sine og formidle kunnskapen sin. Nesten alle fagfelt er dekket, men i år er det spesielt fokus på forskning rundt kommunikasjon. På Litteraturhuset samles flere aktører til et variert program. Velkommen!