Det nye Norge i verden

bookmark

Utveksling, interkulturell kompetanse og integrasjonspolitikk

onsdag 12. desember 2012, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Youth For Understanding

Inngang: Gratis

I forbindelse med lanseringen av vår nye brosjyre "Det nye Norge i verden" inviterer utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding (YFU) til presentasjon og debatt. Debatten skjer i samarbeid med Albansk Ungdom.

Hvorfor er interkulturell kompetanse nyttig og viktig kunnskap? Debatten vil ta opp fordeler og utfordringer knyttet til å reise på utveksling og sikre flerkulturell kompetanse, også for ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Det blir servert kaffe, suppe og baguetter i forbindelse med debatten. Velkommen!

Ordstyrer:
Hilde Ekeberg, generalsekretær i YFU-Norge

I panelet:
Geir Lippestad, styreleder i YFU-Norge
Sara Sekkingstad, Elevorganisasjonen
Gentiana Salijaj, Albansk Ungdom
m.fl.