Det politiske menneske

bookmark

Biografikonferanse

fredag 20. mars 2009, kl. 09:30

Sal: Skram

Arrangør: Norsk biografisk selskap i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

Inngang: Billett

Norsk biografisk selskap inviterer også i 2009 til en halvannen dags biografikonferanse, denne gang i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Vårt mål er å samle biografiinteresserte til foredrag og debatt og øke kunnskapen og kompetansen blant norske biografer og andre venner av biografien. Det er i Norge – og andre land – stor interesse for politiske biografier, samtidig som vi ser og erfarer at biografene har vidt forskjellige måter å skrive dem på. Noen har valgt en mer reservert og restriktiv framstilling, andre en mer åpenhjertig og drøftende form. Bare i løpet av det siste tiåret har det skjedd en profesjonalisering av biografisjangeren allment og en økt bevissthet i forhold til hvor grensene går for hva man kan skrive om. Et åpenbart eksempel på ulike ståsteder er de to biografiene om Einar Førde høsten 2007, skrevet av henholdsvis en politisk journalist, Frank Rossavik, og av forfatteren Tor Obrestad.

Vi ser videre en klar tendens til at biografier knyttet opp til sentrale politikere får en virkning i den samtid boken utgis i og skaper stor debatt. Få biografier oppnår så bred og omfattende mediedekning – og stor debatt – som politiske biografier. Det store kildematerialet som i dag er tilgjengelig for energiske biografer, har gjort det mulig å komme opp med nytt stoff fra fortiden – som kan få innflytelse på samtiden det publiseres i. Samtidig kan det være grunn til å drøfte om vi nå aner en tendens til at politikere faktisk holder tilbake informasjon og sin egen kunnskap og gjemmer det til erindringene sine.

Vi åpner fredag med to kritiske foredrag fra to historikere, som på hver sin måte vil gi en status og analyse av de politiske biografiene. Videre følger enkeltforedrag som løfter fram det politiske i vidt forskjellige menneskers liv, som nå biograferes, før vi avslutter lørdag med en samtale mellom tre biografer om etikk og grenser.

Konferanseavgift: 750 kroner
Avgiften inkluderer to lunsjer, kaffe, frukt og kake i pausene og middag (tapas) i Litteraturhuset. Dersom du ikke ønsker å delta på middagen, er konferanseavgiften 500 kroner.

Påmeldingsfrist: 6. mars
Påmelding sendes elektronisk til biografiseminar@nb.no, eller pr. post til

Norsk biografisk selskap
c/o Nasjonalbiblioteket v/ Liv Anniken Stavik
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

Merk påmeldingen med navn og adresse, og oppgi om du vil delta på middagen eller ikke. Meld også i fra om det må tas særskilte hensyn vedrørende maten på grunn av allergi eller liknende. Faktura vil bli sendt i posten.

Program fredag 20. mars

Kl. 09.30 Registrering, kaffe/te

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.15–11.15 Hallvard Tjelmeland: Den politiske biografien mellom intimisering og overpolitisering
Diskusjon

Kl. 11.15–11.30 Pause med kaffe/te, kake og frukt

Kl. 11.30–12.30 Harald Berntsen: Et skudd for baugen. Om mangelen på kritikk av nyere politiske biografier
Diskusjon

Kl. 12.30–12.40 Kommentar ved Marie Simonsen: Sparer politikerne godbitene til
biografien?

Kl. 12.40–13.30 Lunsj

Kl. 13.30–14.00 Hans Olav Lahlum: Oscar Torp og Haakon Lie som biografiobjekter: Like mennesker, ulike muligheter?

Kl. 14.00–14.30 Guri Hjeltnes: En labour lawyer og verdensfreden – på sporet av Trygve Lie

Kl. 14.30–15.00 Diskusjon

Kl. 15.00–15.15 Pause med kaffe/te, frukt og nøtter

Kl. 15.15–15.45 Per E. Hem: Politikk som avsporing fra dommerrollen? Rapport fra et biografiarbeid om Paal Berg

Kl. 15.45–16.15 Sindre Hovdenakk: Saklighetens lidenskap – om Torolf Elster

Kl. 16.15–16.30 Pause

Kl. 16.30–17.00 Yngvild Sørbye: ”Det private er politisk” – det politiske er privat?
Mytene om Aleksandra Kollontaj

Kl. 17.00–17.30 Diskusjon og avrunding av dagen

Kl. 18.00 Middag

Program lørdag 21. mars

Kl. 10.00–10.45 Tore Rem: ”Du skal forakte din far, fordi han har bedrevet politikk med sitt liv” – Jens Bjørneboe og det politiske
Diskusjon

Kl. 10.45–11.30 Tor Bomann-Larsen: Den politiske konge
Diskusjon

Kl. 11.30–11.45 Pause med kaffe/te, kake og frukt

Kl. 11.45–12.30 Går det grenser for hva en biograf tematiserer? Sigrun Slapgard, Finn Olstad og Olav Njølstad i samtale

Kl. 12.30–13.00 Biografislam: Biografer presenterer sine prosjekter

Kl. 13.00–13.15 Oppsummering og avslutning av konferansen

Kl. 13.15–14.00 Lunsj