Det postdramatiske teateret

bookmark

AVLYST

søndag 4. mai 2008, kl. 17:00

Sal: Skram

Arrangør: Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Inngang: Gratis

Professor Hans-Thies Lehmann er en av vår tids mest innflytelsesrike forskere innen det teatervitenskapelige feltet. Hans bok Postdramatisches Theater (Postdramatic Theatre) representerer en imponerende kunnskap om samtidsdramatikken og hva som kjennetegner en bestemt tradisjon innen denne. Boken har hatt og har stor innflytelse både på teatrets oppsettingspraksis og innenfor akademisk teater- og dramaforskning. Teaterviter Siren Leirvaag vil introdusere Lehmann og lede en paneldiskusjon.

 

Arrangementet er avlyst.