Det trådløse mennesket

bookmark

4 kortforedrag med debatt om stråling, helse og bevissthet

torsdag 16. september 2010, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Baldron

Inngang: Billett

Det Trådløse Mennesket – nytt perspektiv på stråling og helse 
Internasjonalt Symposium ”Wireless Humanity 2010” arrangeres 16. – 19. september 2010 i Oslo
For andre gang arrangeres i Oslo et stort internasjonalt symposium som setter stråling og helse på dagsorden – i et helt nytt perspektiv. Fokus på mobilstråling, byggebiologi, skitten strøm, hjerneforskning og terapeutisk hjelp.

Elektromagnetisme og stråling fra en ny teknologi brer stadig mer om seg, uten at menneskene så langt har reflektert mye over dette. En oppvåkning om temaet er nå i ferd med å skje, og flere og flere spør seg om hvilke helseeffekter disse mange innretningene og strålingen har på både barnet og det voksne mennesket og naturen. Hva vet vi om langtidsvirkninger og kryssvirkninger med ulike miljøfaktorer? Hvordan virker strålingen på vår egen kropp – i samspill eller i kollisjon med hjernebølger, mat og sansestimuli?

Disse problemstillingene vil bli belyst og diskutert og satt i et helhetlig perspektiv som omfatter både helse og kosthold på El-symposium 2010 – Wireless Humanity.

Det vil være foredrag, diskusjoner og arbeidsgrupper. Blant innlederne på symposiet er: Dr. Gerd Oberfeld (Østerrike), Dr. med. Audun Myskja (Norge), Dr. Ann-Marie Lidmark (Sverige), Prof. Berit Ås (Norge), Dr. Günter Haffelder (Tyskland), Dr. med. Kurt Mosetter (Tyskland).

Språk: Norsk, engelsk, tysk; med oversettelse.

Sted: Litteraturhuset og Nordstrand Steinerskole. Dager og kveldsarrangementer kan besøkes enkeltvis.

Les mer om “Det Trådløse Mennesket” på http://www.elsymposium.org (norsk og engelsk).

For påmelding, gå inn her: http://www.elsymposium.org/?page_id=498  

For nedlasting av program og plakat: http://www.elsymposium.org/?page_id=477  

Se presentasjon på Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) http://nnh.no/article.aspx?id=12&subid=605  

El-symposium 2010 godkjennes som faglig oppdatering av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Det gis 10 % rabatt til medlemmer av NNH, FELO, Forbundet Tenner og Helse og Folkets Strålevern.  Det gis støtte til personer i helsefaglige yrker; studenter og pensjonister får 50 % rabatt. Mer om rabatter: http://www.elsymposium.org/?page_id=508