Det ustyrlige klimaet

bookmark

Gjennomgang av klimadebatten

tirsdag 15. september 2020, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Klimarealistene

Inngang: Gratis

Tidligere forskningsdirektør i Statoil Ove Huus vil legge vekt på hva vi vet om variasjoner i temperatur og CO2-konsentrasjon opp gjennom historien. Han vil komme inn på karbondioksidets betydning som grunnlaget for alt liv, gjennom fotosyntesen. Hvor stort er det menneskeskapte bidraget av CO2 i atmosfæren? Han vil også komme inn på IPCCs rolle og funksjon, og den modellverden som ligger til grunn for hele klimadebatten. Avslutningsvis vil han si noe om utviklingen av miljø- og klimapolitikken under FN.

Møtet foregår på norsk.