Dette er opplysning!

bookmark

Om kunnskap, mediering og offentlighet før og nå

torsdag 9. september 2010, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: KULTRANS, UiO

Inngang: Gratis

Globalisering, digitale medier, omdefinering av universitetets rolle i samfunnet, gamle kunnskapsparadigmers kollaps. Sjelden har vel usikkerheten vært større om hva kunnskap er, hvordan vi oppnår og formidler den, og hva vi skal med den. Forsøkene på å avhjelpe denne usikkerheten kommer i form av nasjonale prøver, dannelsesutvalg, sentre for fremragende forskning, tverrfaglige forskningsprogrammer, tellekanter, digitaliseringsprosjekter, kåringer av Norges ledende intellektuelle og uthenging av forskningsmiljøer i beste sendetid. Bare for å nevne noen eksempler. Hva er i ferd med å skje? Hvordan er vi kommet hit? Hvilke mekanismer styrer våre kunnskapsunivers og kunnskapsparadigmer? Hvor er vi på vei?

Disse spørsmålene ligger til grunn for artikkelsamlingen This is Enlightenment som nettopp er kommet ut på University of Chicago Press. Skal man tro omtalene, ønsker denne boka intet mindre enn å stake ut en ny kurs for vitenskapene om menneskene.
For å oppnå dette går forfatterne i boka tilbake til et spørsmål som ble stilt første gang på slutten av 1700-tallet, og deretter stadig igjen: – Hva er opplysning? Svarene har pendlet mellom den mest blåøyde fremskrittsoptimisme til den mest kullsvarte pessimisme på fornuftens og kunnskapens vegne. På god vei inn i en ny digital medievirkelighet foreslår utgiverne følgende svar: ”Opplysningen er en begivenhet i medieringens historie”. Men hva betyr det? Hvilket nytt lys kaster det over de siste 300 årenes globale historie? Og hva forteller det oss om vår situasjon i dag?

For å få svar på disse spørsmålene og mange flere har det tverrfaglige forskningsprogrammet Kultrans, Universitetet i Oslo, invitert de to utgiverne av This is Enlightenment, William Warner og Clifford Siskin, fra henholdsvis New York University og UC Santa Barbara, til å holde foredrag og delta i en diskusjon med Helge Jordheim, faglig leder for Kultrans og bidragsyter i boka, og de som ellers måtte ha noe på hjertet.

Foredrag og diskusjon finner sted på engelsk.