Dialog om sorg og håp

bookmark

Samtale med domprost Elisabeth Thorsen om sorgarbeid

torsdag 8. desember 2016, kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Jade Olavs Minnefond & Kamøy Ent. As

Inngang: Gratis

Domprost Elisabeth Thorsen har møtt og fulgt både familier og enkeltmennesker i sorg og deler sine erfaringer og refleksjoner om sorgarbeid.