Dialogmøte og lansering av Kontaktpunktets årsrapport

bookmark

mandag 8. april 2019, kl. 08:00 til kl. 11:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Inngang: Gratis

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer til dialogmøte for lansering av årsrapport 2018. NHO kommer, det gjør også Ingrid Rostad fra ForUM, Atle Høie fra Industry All og Lise Bergen fra Cermaq. Sammen med leder av Kontaktpunktet, vil disse drøfte hvordan Kontaktpunktet kan være en relevant aktør og hvordan vi sammen kan sikre et mer ansvarlig næringsliv.

Tema vil være:

  • Hvordan kartlegger norske bedrifter og gjør aktsomhetsvurderinger i krevende markeder?
  • Hvordan kan vi bedre arbeidsforholdene i leverandørkjeder?
  • Er det for vanskelig å klage på overtramp fra næringslivet?
  • Er det en konkurransefordel eller bare omdømmerisiko som motiverer bedrifter til å opptre ansvarlig?
  • Hvordan kan Kontaktpunktet best bidra til bedrifters arbeid med aktsomhetsvurderinger