Dialogmøte om etikk i coachingbransjen

bookmark

onsdag 21. april 2010, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Kari Skjaker (tlf. 480 59 716) og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo (tel. 901 08 625)

Inngang: Billett

Innledning til diskusjon ved Øyvind Kvalnes. Kvalnes har doktorgrad i etikk, han har skrevet flere bøker om praktisk filosofi på arbeidsplassen og er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han har også lang erfaring med å holde foredrag, seminarer og kurs for norske organisasjoner innen emner som etikk og verdier, kommunikasjon og ledelse.

Debatt, vignetter, orientering fra ICF Norge (International Coach Federation) og DNCF (Den Norske CoachForening)

Påmelding: e-post til etikk@finndincoach.no
Begrenset antall plasser, eventuelt restplasser blir solgt i døren.
Pris: Kr. 450,-

Det blir gitt 2 CCEU-poeng for dette møtet til nytte for ICF akkrediterte
coacher.

Hva ønsker vi deltakerne skal sitte igjen med?
• Større bevissthet rundt etiske spørsmål og hvem jeg er som coach
• Konkrete svar på hvordan jeg forholder meg til noen etiske dilemma
• Hva er etikk og moral for meg i forhold til mine kollegaer og konkurrenter?
• Ha startet en dialog med coacher fra andre retninger enn jeg selv tilhører

Om arrangørene:
Kari Skjaker
er utdannet jurist og pedagog og driver eget firma innenfor
coaching og lederutvikling. Hun foreleser på studiet "Coaching og
relasjonsledelse" i regi av Folkeuniversitetet og Høgskolen i Akershus og
er også gjesteforeleser i endringsledelse ved Høgskolen i Vestfold. Kari
holder kurs og foredrag innenfor etikk, coaching, kommunikasjon og
samhandling. Hun er utdannet co-active coach fra the Coaches Training
Institute (CTI). Hun har også spesialisert seg innenfor organisasjons- og
relasjonsledelse (ORSC). Karis styrke er samhandling og kommunikasjon; Fra
tanke til handling.

Envor M. Bjørgo Skårdalsmo er utdannet telemontør, sivilingeniør og snart
ferdig utdannet psykolog. Hun er sertifisert co-active coach, CPCC, og
akkreditert ICF-coach, ACC. Hun har også tatt utdanningen i organisasjons-
og relasjonsledelse og kursprogrammet Leadership gjennom CTI. Envor har
lang erfaring fra arbeidslivet og organisasjonsarbeid, og hun er spesielt
opptatt av kommunikasjon, etikk og integritet i det arbeidet hun gjør.
Hennes styrke er å være tydelig og uredd i sitt samfunnsengasjement.