Dialogmøte om laks: Kan vi leve sammen?

bookmark

onsdag 28. mars 2012, kl. 13:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Forskningsprosjektet Newcomers to the farm; Atlantic Salmon between the Wild and the Industrial.

Inngang: Gratis

 

Norge forvalter om lag en tredjedel av de nordatlantiske villaksstammene i en tid da bestanden av Atlantisk laks er dramatisk redusert. Norge har også verdens største oppdrett av Atlantisk laks, i en tid da akvakultur promoteres som en løsning på framtidens matbehov. Vi har et åpenbart ansvar for å ta vare på laksebestanden. Samtidig er oppdrettsnæringen kommet for å bli.

Kan vi leve sammen? Er det mulig for villaks og oppdrettslakså dele marine ressurser langs norskekysten på en måte som ikke undergraver livsbetingelsene for noen? Hva skal til for at dette skal lykkes? Hvordan kan Norge bli et foregangsland for en bærekraftig total lakseforvaltning?

Program

13.30 Marianne Lien, ‘Nytt dyr på gården’;
13.45 Torbjørn Forseth, NINA (leder for vitenskapelig råd for villaksforvaltning). Hva er situasjonen for norsk villaks?
14.00 Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet. Hva vet vi om konsekvensene av oppdrett? Risikovurdering og bærekraft.
14.15 Ola Braanaas, Firda Sjøfarmer: Perspektiver fra Næringen.
14.30 Pause
15.00 Gro Ween: Den mangfoldige laksen: Forskning og forvaltning.
15.15 Gunnar Grytås (journalist): 30 år med norsk lakseforskning
15.30 Bjørn Barlaup, Universitetet i Bergen: Kan vi lære av hverandre? Erfaringer fra Vossolaksprosjektet.
15.45-16.30 Diskusjon: Hvordan kan vi leve sammen?
16.30-17.00. Pause. Deltakerne møtes til forfriskning på Cafeen på Litteraturhuset.
17.00-18.30 Paneldebatt.: Jørgen Christiansen (Marine Harvest), Geir Lasse Taranger (Havforskningsinstituttet), Bellona, Direktoratet for Naturforvaltning, Norske elvelag, WWF og Thorbjørn Forseth (NINA).
Representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning, Norges Forskningsråd, Norsk institutt for naturforskning, Norske elvelag, World Wildlife Fund, Bellona, Marine Harvest, og Fiskerihøgskolen med mere vil være tilstede under seminaret.
 

Seminaret er sponset av MILJØ 2015, Norges Forskningsråd.

For ytterligere informasjon: http://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/newcomers/aktuelle-saker/