Dialogteologi på norsk – erfaringer med dialogarbeid og religionsmøter

bookmark

Boklansering

mandag 1. februar 2016, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Verbum forlag og Kirkelig dialogsenter

Inngang: Gratis

Hvordan møter kirken det økende tros- og livssynsmangfoldet i Norge? På hvilke måter blir kristen teologi og praksis påvirket og utfordret av andre kulturer, religioner og livssyn? Dette er sentrale spørsmål i boka Dialogteologi på norsk. 16 forfattere med ulik teologisk og kirkelig bakgrunn reflekterer over erfaringer med dialogarbeid og religionsmøter.

Program:
– Presentasjon av boka: Hva er dialogteologi? Kristen selvforståelse i møte med andre religioner og livssyn
Ved Anne Hege Grung (førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar i Oslo)

– Panel: Dialogerfaringer knyttet til kirkelige handlinger: Dåp, begravelser og skolegudstjenester.
ved Anne Anita Lillebø (studentprest), Sunniva Gylver (prest og stipendiat på MF) og Steinar Ims (daglig leder og prest ved Kirkelig dialogsenter).
Samtalen ledes av Sven Thore Kloster (stipendiat ved Det teologiske fakultet)

Velkommen! Arrangementet er åpent for alle.