Diasporaens bidrag til effektiv utvikling:

bookmark

hvordan styrke samarbeidet mellom diasporaorganisasjoner, den private sektoren og sivilsamfunnet?

tirsdag 29. mai 2012, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Diaspora Network

Inngang: Billett

Årsmøtet er kl. 16 og fagseminaret er fra kl.17-19. Alle er velkomne!
Diaspora Network ønsker velkommen til seminar med følgende paneldeltakere:
Vigdis Halvorsen, underdirektør i Norad, Avd. for sivilt samfunn(seksjon for utviklingsinitiativ)
OlaNafstad, avdelingsdirektør i Norfund, avd. for strategi og analyse
Cindy Horst, seniorforsker, PRIO
Alice M. Ennals, Prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling i Utviklingsfondet
Felix Osok, leder av Diaspora Network
Ordstyrer:Haakon Flemmen, journalist i Klassekampen
Formålet med seminaret:Diaspora Network vil sette fokus på diasporaens rolle som næringslivsentreprenører og utviklingsagenter. Diasporaen bidrar ikke bare til næringsutvikling i sine opprinnelsesland ved pengeoverføringer (remittances), men også gjennom direkte investeringer, utviklingsarbeid og kunnskapsoverføring. Diasporaen bidrar således til en sterk og voksende privat sektor som skaper nye arbeidsplasser, genererer inntekter, og dermed bidrar til fattigdomsbekjempelse. Diasporaens interkulturelle kompetanse, spesifikke kunnskap, markeds-og produktkompetanse og forutsetninger for næringsvirksomhet i hjemlandet samt i mottakerlandet gjør dem til verdifulle ressurspersoner for både bistandsorganisasjoner og næringslivet.