Digital litteratur

bookmark

Med Søren Pold og Ragnhild Tronstad

onsdag 2. april 2008, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, UiO

Inngang: Gratis

– Hvilke muligheter åpnes for litteraturen i den digitale verden?

– Hvordan påvirkes litteraturen av mediets dynamikk og estetikk?

Søren Pold er lektor ved Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus universitet. Han leder forskningsprosjektet Interfacekulturens Æstetik, er medredaktør for artikkelsamlingen Interface (2007) og har skrevet en lang rekke artikler om digital kunst og litteratur. Ragnhild Tronstad er postdoktor ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke artikler om interaktiv kunst, tekstbasert interaktiv fiksjon og dataspill. For tiden arbeider hun med prosjektet Spill, performativitet og  nærvær. En undersøkelse av spillstrukturer i ny mediekunst (new media  art).

Den åpne seminarrekken Litteraturen på vei ut? tar sikte på å undersøke litteraturens kontaktflater mot virkeligheten og mot andre medier og genrer. Vi spør hvordan dagens litteratur forholder seg til størrelser som ”virkelighet”og ”samfunn” og hva som skjer med litteraturen i de nye medienes tidsalder.