Digital skoletime 2Foto: Sturlason

Digital skoletime

bookmark

Hvorfor er halvparten av alle graviditeter i verden uplanlagte?

fredag 13. mai 2022, kl. 12:00 til kl. 12:45

Sal: Digitalt

Arrangør: FNs befolkningsfond (UNFPA), FN-sambandet, Sex og politikk og Utenriksdepartementet

Inngang: Digitalt arrangement

Arrangementet strømmes direkte på YouTube

Velkommen til digital skoletime med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og FN. Hvert år blir 121 millioner kvinner i verden uplanlagt gravide. Dette har alvorlige konsekvenser for samfunn, kvinner og jenter, global helse og bærekraftsmålene. Bli med på en lærerik samtale med utviklingsministeren og FN der elevene får presentert funnene i rapporten State of the World Population 2022.

Skoletimen vil bestå av:

– Presentasjon av hovedfunnene i årets SWOP-rapport v/Kristine Blokhus, UNFPA
– Hvordan jobber Norge med seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter? v/utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
– Spørsmål fra skoleelever
– Interaktive aktiviteter for elevene som følger sendingen

Målgruppen for nettmøtet er klasser på 10.trinn + videregående.

Les mer om årets SWOP-rapport

Vi sees!