Digitalisering av medier og kultur

bookmark

Penger, makt og innhold

mandag 26. september 2016, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Media og kulturlivet endrer seg raskt. Digitalisering åpner nye muligheter, men utfordrer også mediene og kulturinstitusjonene. Hvordan påvirker digitaliseringen økonomien og maktforholdene? Hvordan endres innhold og bruk? Hva slags media trenger vi for å ha en livskraftig offentlighet? Hvordan kan kulturlivet møte nye publikumsgrupper?

Forskere deler ny kunnskap om endrete vilkår for en offentlig samtale og nye måter å ta i bruk vår kulturelle hukommelse.

Hvordan kan kunnskapen brukes? Kommentarer ved:
Rolf Dyrnes Svendsen fra Adresseavisa
Nina Refseth fra TV Wonder
Audun Eckhoff fra Nasjonalmuseet
Kristin Danielsen fra Kulturrådet

Lunsj serveres fra kl. 11.30

Forskningsrådet inviterer til konferanse. Påmelding innen 20. september:
https://forskningsradet.pameldingssystem.no/digitalisering-av-medier-og-kultur