Digitalt møte om PerspektivmeldingenMaria Göthner Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Digitalt møte om Perspektivmeldingen

bookmark

mandag 1. mars 2021, kl. 12:15 til kl. 13:15

Sal: Digitalt

Arrangør: Statsøkonomisk forening

Inngang: Gratis, digitalt

Den første perspektivmeldingen «Perspektivanalyser» var et vedlegg til Langtidsprogrammet 1970-1973, som ble lagt fram av Regjeringen Borten i mars 1969. Meldingen beskrev utviklingstrekk i norsk økonomi på lang sikt og drøftet utfordringer i den økonomiske politikken.  Vekslende regjeringer har senere hvert 4 år lagt fram perspektivmeldinger.

Perspektivmeldingen 2021 (Meld. St. 14 (2020-2021) ble lagt fram 12.02.2021.

Meldingen drøfter viktige utfordringer i norsk økonomi de neste 40 årene, og regjeringens strategi for å møte dem.

På dette digitale møtet vil statssekretær i Finansdepartementet, Maria Göthner, presentere Perspektivmeldingen 2021.

Det blir anledning til å stille spørsmål på nettet.