Digitalt seminar om klima og menneskerettigheter

Digitalt seminar om klima og menneskerettigheter

bookmark

onsdag 21. oktober 2020, kl. 18:00 til kl. 19:15

Sal: Skram og Digitalt

Arrangør: NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis

Velkommen til lansering av NIMs rapport «Klima og menneskerettigheter».

Klimaendringene er den største trusselen mot realisering av menneskerettighetene, noensinne. I en ny rapport vurderer NIM hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å avverge ytterligere klimaendringer, etter Grunnloven § 112 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 og 8. Rapporten belyser menneskerettslige forpliktelser etter FN-konvensjonene, og vurderer om klimafordrevne kan ha krav på internasjonal beskyttelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og EMK. Rapporten gir en utførlig oversikt over pågående og avgjorte klimasøksmål internasjonalt basert på menneskerettighetskonvensjoner som Norge er forpliktet etter. Det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for rapporten er skrevet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra NIM.

Program:
Velkommen v/direktør Adele Matheson Mestad (NIM)
Menneskerettslige klimaforpliktelser v/fagdirektør Jenny Sandvig (NIM)
Panelsamtale moderert av spesialrådgiver Anine Kierulf (NIM), mellom:

Professor Christina Voigt (Universitetet i Oslo)
Professor Jørn Øyrehagen Sunde (Universitetet i Bergen)
Professor Eirik Holmøyvik (Universitetet i Bergen)
Fagdirektør Jenny Sandvig (NIM)
Direktør Kristin Halvorsen (Cicero Senter for klimaforskning)

Seminaret strømmes her og opptaket blir liggende ute i etterkant.

NB! Pga. smittevern er det er ikke mulig å møte opp uten avtale. Dette er først og fremst et digitalt seminar og det er kun et begrenset antall plasser i salen.