Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkereIll.: Colourbox

bookmark

mandag 19. september 2022, kl. 09:15 til kl. 10:45

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: SAMSVAR - en seminarrekke ved OsloMet

Inngang: Gratis med påmelding

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 10. juni 2023 close