Diskriminering innen rus og psykiatri? 2Foto: Geir Rognlien Elgvin/LDO

Diskriminering innen rus og psykiatri?

bookmark

Diskrimineres mennesker systematisk i landet vårt?

mandag 14. september 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

Diskriminering er et stort spørsmål for tiden og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil gjerne løfte debatten om diskriminering innen psykisk helse og rus. Diskrimineres mennesker systematisk i landet vårt ved tilbud om behandling?  Hva er diskriminering egentlig? Hvilke ulike forståelser finnes av dette begrepet? Hva er spesielt for diskriminering på psykisk helse – og rusfeltet? Hvilke grep tar samfunnet for å redusere diskriminering? Hvilke grep gjenstår å ta? Vi har fått med oss to ressurspersoner denne kvelden. De vil ta oss videre inn i temaet og svare på eventuelle spørsmål.

Guri Hestflått Gabrielsen er leder for tilsynsavdelingen hos likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arild Knutsen leder i foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

I henhold til Covid-19 forskriften kap. 4 §13 vil vi samle inne navn og kontaktinformasjon på publikum denne kvelden. Listen blir slettet etter 10 dager.