Dobbelt bokslipp og forfattermøte

bookmark

Helge Hognestad og Trond Skaftnesmo

søndag 29. november 2015, kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Paradigmeskifte Forlag, Stavanger

Inngang: Gratis

Helge Hognestad og Trond Skaftnesmo samtaler om sine nye bøker: Ny tid – ny åndelighet og Prins Immanuel av Betlehem og Yeshua av Nasaret.

Dr. theol. Helge Hognestad kaller denne boken sitt ”åndelige testamente”. Han summerer her opp sin mangeårige forskning på kristendommens historie og vår tids bevissthetsforvandling:«I boken gjennomgår jeg den historiske bakgrunnen for Det nye testamente og hva jeg tror var det opprinnelige budskapet. Etter min mening representerer Jesus og de første kristne et utviklingsmessig løft. De delte innsikt med folk i den antikke verden som gjennom hemmelige ritualer, mysteriene, arbeidet med menneskets indre krefter. De første kristne bidro til at innsikten ble allment kjent. De pekte på potensialer i mennesket som ennå ikke var utfoldet.»

Trond Skaftnesmo, forfatter, filosof og naturviter, skriver om ”det åpenbare julemysteriet” i sin bok. Dette mysteriet ”har vært åpent annonsert i 2000 år… og det er fortsatt like uoppdaget”, hevder han: «Nyere skriftfunn viser at det i Judea i tiden rundt Jesu fødsel var forventet en prestelig så vel som en kongelig Messias. Dette stemmer også med evangelienes beretninger. Når vi så støter på kunstneriske fremstillinger fra middelalderen og renessansen med ”et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet meningsdyp brått frem bak historiens slør.»