Døden i livet

Døden i livet

bookmark

Om dødens tilstedeværelse i vår kultur

torsdag 11. oktober 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Cappelen Damm Akademisk

Inngang: Gratis

Det er en utbredt oppfatning at døden er lite synlig i vår kultur og at vi snakker lite om den. Utgangspunktet for antologien Døden i livet er å utfordre disse forestillingene fra ulike perspektiv og fagfelt.

Forfatterne understreker at døden er tilstede i våre liv på mange måter:

  • Vi ser den og opplever den i våre fysiske omgivelser, for eksempel der hvor vi har innrettet oss for å minnes de døde.
  • Vi hører den eller leser om den i taler, dikt, musikalske tekster, salmer, nekrologer, biografier, bildebøker, romaner og avistekster.
  • Vi uttaler oss om død i samtaler med hverandre, i karakteristikker av avdøde gjennom fagspråk om sykdom og død.
  • Vi viser vår forståelse av døden gjennom visuelle uttrykk som i avisbilder, i bokillustrasjoner og i de språklige bildene og metaforene vi bruker når vi omtaler den.

 

 

PROGRAM:

– Velkommen ved Simon Aase, forlagsredaktør Cappelen Damm Akademisk

Presentasjon av to av bidragene:
Olav Solberg: På tvers av døden. Grensa mellom levande og døde i kulturhistorisk lys,
Hilde Bondevik og Lisbeth Thoresen: Jeg steg inn i en annen historie. Om Simone de Beauvoirs bok En lett og rolig død

Redaktørene presenterer sine bidrag:
Norunn Askeland og Aud Johannesen: Metaforer om sykdom og død
Iben Brinch Jørgensen: Steder for død
Jorun Ulvestad: Avisers førsteoppslag når barn dør

Det blir rom for kommentarer og spørsmål fra publikum.

Bidragene er skrevet av forskere fra ulike fagfelt som helsefag, pedagogikk, idehistorie, religionsvitenskap, litteraturvitenskap, språkvitenskap og retorikk. Forfatterne er ansatt ved Universitet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo.

Boken blir utgitt Open Access og gratis tilgjengelig digitalt fra noasp.no på lanseringsdato.