Dommerpodden live

Dommerpodden live

bookmark

Vitnepsykologi og hukommelse – Hvor pålitelige er våre observasjoner?

mandag 12. juni 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Dommerforeningen

Inngang: Gratis påmelding

Vitnebeviset har en sentral plass i norsk rettspleie. Vi bruker veldig mye tid i retten til å høre vitneforklaringer, og noen ganger blir de avgjørende. Dette kan gjelde alt fra en enkel sak om bråk på byen til de aller mest alvorlige straffesakene. Bygger vi avgjørelser i for stor grad på folks tilfeldige hukommelse og deres evne til å gjengi det de husker på en troverdig måte i en rettssal?

Dommerforeningen inviterer til panelsamtale om temaet i samarbeid med Dommerpodden, som for anledningen sender live for aller første gang. På agendaen står følgende spørsmål:

Kan vi stole på et vitnes hukommelse om det som faktisk skjedde?

Hvilke feilkilder finnes når informasjon gjengis i vitneboksen?

Hvordan dannes og lagres minner i hukommelsen vår?

Hvor vanlig er falske minner?

Hvordan kan vi som dommere og advokater redusere antall feilkilder i vurderingen av vitnebevis?

 

I panelet:

Ellen M. Wessel – klinisk psykolog med doktorgrad i vitnepsykologi

Henriette Willix – advokat i Advokatfirmaet Sulland

Ola Berg Lande – Dommer i Oslo tingrett

Ragnar Lindefjeld – Dommer i Oslo tingrett

Etter debatten blir det forfriskninger og mulighet for å mingle.

 

Klikk for påmelding