Drøm i våken tilstand

bookmark

Boklansering

onsdag 12. juni 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Abstrakt forlag

Inngang: Gratis

De psykiatriske fagmiljøene forstår i stor utstrekning psykose som en arvelig defekt i hjernen. Hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes som syklige utslag som må behandles medikamentelt. Behandlingen skjer vanligvis uten særlig interesse for innholdet i det de psykoserammede selv formidler.

Drøm i våken tilstand presenterer viktige tekster fra sju psykoseerfarere om sine unike og personlige opplevelser med bipolar diagnose og psykose. Ved å kartlegge og tolke sine psykoseopplevelser oppdaget de sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. Psykosene ble da ikke bare en virkelighetsflukt, men også egenmobilisering og forsøk på å finne kreative løsninger på store livskriser.

Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Gjennom systematisk å ta i bruk og videreforedle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne en stor grad av tilfriskning og mestring. Det har lenge vært kjent at bipolar lidelse ofte rammer folk med evner for kunstnerisk utfoldelse og abstrakt tenking. Ved å betrakte lidelsen som sensitivitet og talent, utfordrer bidragsyterne å det psykiske helsefeltet til å tenke mer kreativt og løsningsorientert i samhandling med de som erfarer psykose.

 Program
· Redaktør og bidragsyter Gunn Helen Kristiansen: Drøm i våken tilstand – bakgrunnen og tankene bak boka
· Forfatter Kjersti Wold: Skriving som terapi
· Professor i psykologi Tor-Johan Ekeland: Kampen om kunnskapen – kan brukererfaringer bli gyldig kunnskap?
· Overlege og professor i psykiatri Svein Haugsgjerd: Psykoser og tilfriskning

 For ytterligere informasjon ta kontakt med forlaget på: abstrakt@abstrakt.no