«Du, av alle» – frokostlansering

bookmark

Et prosjekt ved Akan kompetansesenter som har intervjuet kvinnelige sykepleiere som har mistet autorisasjonen grunnet bruk av medikamenter

tirsdag 15. november 2016, kl. 08:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Akan kompetansesenter

Inngang: Gratis

Oda Sjøvoll, prosjektleder i Akan kompetansesenter og sosiolog, har intervjuet ti kvinnelige sykepleiere som har mistet autorisasjonen grunnet bruk og stjeling av medikamenter. Formålet med prosjektet har vært å løfte frem, og lære av, deres fortellinger om medikamentbruk. Det viser seg at det som har hatt størst betydning for den enkelte ikke er bruken i seg selv, men hvordan man har blitt møtt av sin arbeidsgiver og hvordan saken er blitt håndtert. Rapporten «Du, av alle» lanseres på dette seminaret, og fagansvarlig i Akan kompetansesenter, Camilla Lynne Bakkeng, kommenterer funnene i rapporten.

Lett frokostservering fra kl. 08.00.

Påmelding sendes til akan@akan.no