Dypøkologi og arven fra Arne NæssFilosofen og forfatteren Per Ingvar Haukeland fotografert sammen med Norges filosof-nestor Arne Næss. De to samarbeidet om flere bokutgivelser.

Dypøkologi og arven fra Arne Næss

bookmark

Foredrag ved Per Ingvar Haukeland

tirsdag 11. april 2017, kl. 18:00 til onsdag 11. april 2018, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

På sine eldre dager lanserte hele Norges filosofiprofessor Arne Næss begrepet dypøkologi. Dypøkologi retter seg mot såkalt grunn økologi ved bl.a. å hevde at miljøproblemer ikke kan løses med teknologi, siden det er teknologi som har skapt miljøproblemene. Dypøkologien tilkjenner naturen en egenverdi ved å anse den som noe mer enn en ressurs vi mennesker fritt kan utnytte.

I de siste tiårene har det vært lite snakk om Næss’ dypøkologi her til lands. Men har denne, i lys av den menneskeskapte globale oppvarmingen vi nå ser, fortsatt noe å si oss? Filosof og forfatter Per Ingvar Haukeland, som har samarbeidet med Arne Næss om flere bokutgivelser, drøfter dette spørsmålet. Etterpå samtaler han med filosof Morten Fastvold.